ผู้รับเช็ค/จ่ายตรง 2562


เดือนตุลาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนผ่านระบบ KTB Coporate Online วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

เดือนกันยายน 2562

รายชื่อผู้รับโอนผ่านระบบ KTB Coporate Online วันที่ 3 ตุลาคม 2562 

รายชื่อผู้รับโอนผ่านระบบ KTB Coporate Online วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 20 กันยายน 2562 

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 13-16 กันยายน 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 6-10 กันยายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 11 กันยายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 9 กันยายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 6 กันยายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 4 กันยายน 2562 

รายงานการจ่ายตรงวันที่ 2-5 กันยายน 2562

เดือนสิงหาคม 2562

รายงานการจ่ายตรงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอน วันที่ 23 สิงหาคม 2562

รายงานจ่ายตรงวันที่ 16-21 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายงานจ่ายตรงวันที่ 7-13 สิงหาคม 2562 

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 15 สิงหาคม 2562

รายงานจ่ายตรงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 9 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 7 สิงหาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 1 สิงหาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้รับโอนเงินวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

รายงานจ่ายตรงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

รายงานจ่ายตรง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

รายงานการจ่ายตรง  วันที่ 25 มิถุนายน 2562

เดือนมิถุนายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่าระบบ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 18 มิถุนายน 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 18 มิถุนายน 2562

รายงานจ่ายตรงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

รายงานการจ่ายตรงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 11 มิถุนายน 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รายงานการจ่ายตรงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

รายงานการจ่ายตรงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

รายงานการจ่ายตรง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Newรายชื่อผู้รับโอน วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

New รายงานการจ่ายตรง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

New รายงานการจ่ายตรง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เดือนเมษายน  2562

การจ่ายตรง 29 เมษายน 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 25 เมษายน 2562

การจ่ายตรง 25 เมษายน 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 4 เมษายน 2562

เดือนมีนาคม  2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 18 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 15 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 8 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 8 มีนาคม 2562

การจ่ายตรง 6 มีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์  2562

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานเบิกจ่ายตรง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

การจ่ายตรง 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 30 มกราคม 2562

เดือนมกราคม  2562

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 15 มกราคม 2562

เดือนธันวาคม  2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 25 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอน 21 ธันวาคม 2561

ตั้งเบิกวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ตั้งเบิกวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รายงานการจ่ายตรง 6 ธค. 61