ผู้รับเช็ค/จ่ายตรง 2559


เดือนกันยายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี-30-กันยายน-2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ-วันที่-30-กันยายน-2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ-วันที่-28-กันยายน-2559

จ่ายตรง-วันที่-29-กัยายน-2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 21 กันยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ วันที่ 21 กันยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 21 กันยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 20 กันยายน 2559

รายงานจ่ายตรง 21 ก.ย. 59

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ วันที่ 19 กันยายน 2559 – 2

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 19 กันยายน 2559 – 1

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 19 กันยายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 16 กันยายน 2559 – 5

รายชื่อดอนเงินเข้าบัญชี 16 กันยายน 2559 – 4

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 16 กันยายน 2559 – 3

รายชื่อผุ้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ วันที่ 16 กันยายน 2559 – 2

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 16 กันยายน 2559 – 1

รายชื่อโอนเงินเข้าบ้ญชี 15 กัยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 14 กันยายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 13 กันยายน 2559

รายชื่อดอนเงินเข้าบัญชี 12 กันยายน 2559 – 2

รายชื่อดอนเงินเข้าบัญชี 12 กันยายน 2559 – 1

รายชื่อโอนเงินเข้าบัยชี 9 กันยายน 2559 – 2

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 9 กันยายน 2559 – 1

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 8 กันยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 7 กันยายน 2559

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 7 กันยายน 2559

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 6 กันยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 5 กันยายน 2559

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 5 กันยายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาร วันที่ 2 กันยายน 2559

เดือนสิงหาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 30 สิงหาคม 2559 – 3

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 30 สิงหาคม 2559 – 2

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาร วันที่ 30 สิงหาคา 2559 – 1

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 30 สิงหาคม 2559

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 29 สิงหาคม 2559

โอนเงินเข้าร้านค้า วันที่ 25 สิงหาคม 2559

 รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 22 สิงหาคม 2559

  รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 19 สิงหาคม 2559 แผ่นที่ 2

  รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 19 สิงหาคม 2559

  รายงานการจ่ายตรง 16-8-59

 รายงานการจ่ายตรง 11-8-59

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 18 สิงหาคม 2558 update 19 ส.ค. 59

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 15 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 10 สิงหาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 11 สิงหาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 9 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 8 สิงหาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 4 สิงหาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 9 สิงหาคม 2559

 รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 5 สิงหาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 4 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ 3 สิงหาคม 2559

จ่ายตรง 1 สิงหาคม 2559-  2 

จ่ายตรง 1 สิงหาคม 2559-  1 

รายงานการจ่ายตรง 5 ส.ค. 59 update 8 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 27 ก.ค. 59 update 1 สิงหาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 29 ก.ค. 59  update 1 สิงหาคม 2559

เดือนกรกฎาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 15 กรกฎาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 12 กรกฎาคม2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 รายงานการจ่ายตรง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 update 7 กรกฎาคม 2559

เดือนมิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 29 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 29 มิถุนายน 2559

โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 22 มิถุนายน 2559 update 27 มิถุนายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 24 มิถุนายน 2559 update 24 มิถุนายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 22 มิถุนายน 2559 update 22 มิถุนายน 2559

รายชื่อโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี 20 มิถุนายน 2559 update 21 มิถุนายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 20 มิถุนายน 2559 update 21 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 17 มิถุนายน 2559 update 21 มิถุนายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 21 มิถุนายน 2559 update 21 มิถุนายน 2559

รายงานจ่ายตรง 20 มิถุนายน 2559 update 20 มิถุนายน 2559

รายชื่อโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี 15 มิถุนายน 2559 update 16 มิถุนายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 15 มิถุนายน 2559 update 16 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 13 มิถุนายน 2559 update 16 มิถุนายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 14 มิถุนายน 2559 update 14 มิถุนายน 2559

รายชื่อโนเงินเข้าบัญชี 8 มิถุนายน 2559 update 9 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 3 มิถุนายน 2559 update 9 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 8 มิถุนายน 2559 update 9 มิถุนายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 7 มิถุนายน 2559 update 8 มิถุนายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 1 มิถุนายน 2559 update 2 มิถุนายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 31 พฤษภาคม 2559 update 1 มิถุนายน 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 26 พฤษภาคม 2559 update 26 พฤษภาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 25 พฤษภาคม 2559 update 26 พฤษภาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 24 พฤษภาคม 2559 update 26 พฤษภาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 25 พฤษภาคม 2559 update 25 พฤษภาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 23 พฤษภาคม 2559 update 24 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 23 พฤษภาคม 2559 update 24 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 19 พฤษภาคม 2559 update 24 พฤษภาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 19 พฤษภาคม 2559 update 23 พฤษภาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 18 พฤษภาคม 2559 update 23 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 13 พฤษภาคม 2559 update 23 พฤษภาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 17 พฤษภาคม 2559 update 17 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 4 พฤษภาคม 2559 update 12 พฤษภาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 27 เมษายน 2559 update 12 พฤษภาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 11 พฤษภาคม 2559 update 11 พฤษภาคม 2559

เดือนเมษายน 2559

รายงานจ่ายตรง 29 เมษายน 2559 update 29 เมษายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 25 เมษายน 2559 update 27 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 26 เมษายน 2559 update 27 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 25 เมษายน 2559  update 25 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 22 เมษายน 2559 update 25 เมษายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 28 มีนาคม 2559 update 18 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 12 เมษายน 2559 update 18 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 8 เมษายน 2559 update 8 เมษายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 7 เมษายน 2559 update 8 เมษายน 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 4 เมษายน 2559 update 8 เมษายน 2559

รายงานการจ่ายตรง 28 มีนาคม 2559 update 7 เมษายน 2559

รายชื่อโอนงินเข้าบัญชี 5 เมษายน 2559 update 5 เมษายน 2559

เดือนมีนาคม 2559 

รายชื่อผู้รับเช็ค 1 เมษายน 59 update 1 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 1 เมษายน 59 update 1 เมษายน 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 30 มีนาคม 2559(2) update 30 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 30 มีนาคม 2559 update 30 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 24 มีนาคม 2559 update 30 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 28 มีนาคม 2559 update 30 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 28 มีนาคม 2559 update 30 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 28 มีนาคม 2559 update 28 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 21 มีนาคม 2559 update 21 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 17 มีนาคม 2559 update 17 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 16 มีนาคม 2559  update 17 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 16 มีนาคม 2559 update 16 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 15 มีนาคม 2559 update 16 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 14 มีนาคม 2559 update 16 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 8 มีนาคม 2559 update 15 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 11 มีนาคม 2559  update 14 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี (ค่าตอบแทน) 10 มีนาคม 2559  update 14 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี (ค่าใช้สอย) 10 มีนาคม 2559  update 14 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 9 มีนาคม 2559  update 14 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 9 มีนาคม 2559 update 9 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 2 มีนาคม 2559 update 7 มีนาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 4 มีนาคม 2559 update 4 มีนาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 1 มีนาคม 2559 update 1 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 25 กุมภาพันธ์ 2559 update 1 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 23 กุมภาพันธ์ 2559 update 1 มีนาคม 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานการจ่ายตรง 29กุมภาพันธ์ 2559 update 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 25 กุมภาพันธ์ 2559 update 26 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานจ่ายตรง 5 กุมภาพันธ์ 2559 update 25 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้รับเช็ควันที่ 15กุมภาพันธ์ 2559 update 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้รับเช็ควันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 update 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโนเงินเข้าบัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2559 update 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 18 กุมภาพันธ์ 2559 update 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานจ่ายตรงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 update 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 12 กุมภาพันธ์ 2559 update 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 10 กุมภาพันธ์ 2559 update 12 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการจ่ายตรง 27 กุมภาพันธ์ 2559 update 12 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี 11 กุมภาพันธ์ 2559 update 11 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 9 กุมภาพันธ์ 2559 update 9 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 5 กุมภาพันธ์ 2559 update 9 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการจ่ายตรง 5 กุมภาพันธ์ 2559 update 5 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 4 กุุมภาพันธ์ 2559 update 5 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 3 กุมภาพันธ์ 2559 update 4 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 3 กุมภาพันธ์ 2559 update 4 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 27 มกราคม 2559 update 4 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการจ่ายตรง 2 กุมภาพันธ์ 2559 update 2 กุมภาพันธ์ 2559

เดือนมกราคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 27 มกราคม 2559 update 27 ธันวาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 26 มกราคม 2559 update 27 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 25 มกราคม 2559 update 27 ธันวาคม 2559

รายงานจ่ายตรง 27 มกราคม 2559 update 27 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 21 มกราคม 2559 update 26 ธันวาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 25 มกราคม 2559 update 25 ธันวาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 20 มกราคม 2559 update 20 ธันวาคม 2559

 รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายไปราชการ 19 มกราคม 2559 update 20 ธันวาคม 2559

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 19 มกราคม 2559 update 20 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 15มกราคม 2559 update 18 ธันวาคม 2559

รายงานจ่ายตรง 13 มกราคม 2559  update 13 ธันวาคม 2559

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายไปราชการ 12 มกราตม 2559 update 13 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 11 มกราคม 2559 update 11 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 7 มกราคม 2559 update 11 ธันวาคม 2559

รายงานจ่ายตรง 5 มกราคม 2558 update 11 ธันวาคม 2559

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าตอบแทน 30 ธันวาคม 2558 update 4 ธันวาคม 2559

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายไปราชการ 29 ธันวาคม 2558 update 4 ธันวาคม 2559

รายงานการจ่ายตรง 29 ธันวาคม 2558 update 4 ธันวาคม 2559

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายไปราชการ 28 ธันวาคม 2558 update 4 ธันวาคม 2559

เดือนธันวาคม 2558

รายชื่อผู้รับเช็ค 23 ธันวาคม 58 และรายชื่อผู้รับเช็ค 25 ธันวาคม 58 update 28 ธันวาคม 2558

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายไปราชการและรายชื่อผู้รับเช็ค 22 ธันวาคม 58  update 28 ธันวาคม 2558

รายงานการจ่ายตรง 25 ธันวาคม 2558 update 25 ธันวาคม 2558

รายงานการจ่ายตรง 22 ธันวาคม 2558 update 22 ธันวาคม 2558

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชีค่าใช่จ่ายไปราชการ 15 ธันวาคม 58 และรายชื่อผู้รับเช็ค 8 ธันวาคม 58 update 16 ธันวาคม 2558

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีค่าใช้สอย วันที่ 4 ธันวาคม 2558 update 14 ธันวาคม 2558

รายงานการจ่ายตรง 9 ธันวาคม 2558 Update 9 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ 27 พฤศจิกายน 2558 Update 4 ธ.ค. 2558

รายงานการจ่ายตรง 1 ธันวาคม 2558 Update 1 ธ.ค. 2558

เดือนพฤศจิกายน 2558

 รายงานการจ่ายตรง 18 พฤศจิกายน 58

 รายงานการจ่ายตรง 10 พฤศจิกายน 2558 Update 17 พ.ย. 58