ผู้รับเช็ค/จ่ายตรง 2564


รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่27 กนัยายน 2564

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่27 กนัยายน 2564 (เงินนอกงบประมาณ)

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 20-9-64

จ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่20-9-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 22-9-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่23-9-64

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 17 กันยายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 15 กันยายน 2564

รายชื่อผู้รับเช็คเงินอุดหนุน 13 กันยายน 2564

รายชื่อผู้รับเช็คโควิด 8 – 13 กันยายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 9-14 กันยายน 2564

รายชื่อผู้รับเช็คโควิด 13 สิงหาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 06-9-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 03-9-64

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายชื่อโอนเงินสินบนรางวัลเข้าบัญชี 30 กรกฎาคม 2564

รายชื่อรับเช็คเกษตรกร 13 สิงหาคม 2564

รายชื่อรับเช็คเกษตรกร 4 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็คโควิด 13 สิงหาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 3-10 สิงหาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 6 สิงหาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 4 สิงหาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (สวัสดิการ)

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

มิถุนายน

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 25-6-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 21-6-64 (สวัสดิการ)

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 21-6-64

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 16 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 15 มิถุนายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 8 มิถุนายน 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 8 มิถุนายน 64

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 1 มิถุนายน 2564

พฤษภาคม

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เมษายน

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 31-5-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 31-5-64

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 25-5-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 19-5-64

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 14-5-64

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน-KTB-วันที่-11 เมษายน 2564

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 6 พฤษภาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 20 เมษายน 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 16 เมษายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5-7 เมษายน 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 1-2 เมษายน 2564

มีนาคม

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน-KTB-วันที่ 31 มีนาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTBวันที่ 31 มีนาคม 2564.

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 24-31 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 30 มีนาคม 2564

รายชื่อโอนเงินสินบนรางวัลเข้าบัญชี 29 มีนาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 19-26 มีนาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่24 มีนาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 24 มีนาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 19 มันาคม 2564

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 19 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 15 มีนาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 10-16 มีนาคม 2564

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 11 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 10 มีนาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 10 มีนาคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTBวันที่ 5 มีนาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5 มีนาคม2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTB วันที่ 4 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้รับเช้ค 4 มีนาคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 2 มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 23 กุมพาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 22 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTBวันที่23-กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTBวันที่23-กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTBวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอนKTBวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน 20KTฺBวันที่ 8-2-2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 28 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 18 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเช้ค 27 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง วันที่ 22 มกราคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 27 มกราคม 2564

แจ้งรายชื่อผู้รับเงินโอน KTB วันที่ 27 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 21 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 18 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 18 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 13 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 20 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 13 มกราคม 2564

รายชื่อผุ้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 13 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 13 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเช็ค 13 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรงเงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 8 มกราคม 2564

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5 มกราคม 2564

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 7 มกราคม 2564

ธันวาคม

ราชชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรงเงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 16 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้รับเช็คค่าจ้างโควิด 16 ธันวาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ตารางรายชื่อเงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 3 ธันวาคม 2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี 2 ธันวาคม 2563

พฤษจิกายน

รายชื่อโอนเงินสินบนรางวัลเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ตารางงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 5พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม

รายชื่อเกษตรกรเงินอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรีโอนเข้าบัญชี วันที่ 27 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ตารางรายงานการจ่ายตรง เงินเข้าบัญชีผู้ขาย วันที่ 25-29 กันยายน 2563

รายชื่อเงินโอนเข้าบัญชี เกษตรกร วันที่ 9 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 23 ก.ย. ถึง 1ต.ค. 2563

รายชื่อเกษตรกรเงินอุดหนุนจังหวัดราชบุรีโอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ตุลาคม 2563