ผู้รับเช็ค/จ่ายตรง 2561


เดือนกันยายน  2561

Newรายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 27 กันยายน 2561

Newรายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 26 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 21 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 16 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอน วันที่ 18 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินวันที่ 17 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงิน 14 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงิน 13 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนวันที่ 11 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินผ่าน วันที่ 10 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอน 7 กันยายน 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 5 กันยายน 2561 แผ่นที่ 2

รายชื่อผู้รับเงินโอนวันที่ 5 กันยายน 2561 แผ่นที่ 1

ตั้งเบิก วันที่ 5 กันยายน 2561

เดือนสิงหาคม  2561

รายชื่อรับโอนเงินวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตั้งบิก 21 สค 61

ตั้งเบิก 17 สค 61

รายชื่อผู้รับเงินโอนงบประมาณวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ตั้งเบิก ๑๕ สค. ๖๑

ตั้งเบิก ๒ สค. ๖๑

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เดือนกรกฎาคม  2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตั้งเบิก 26 กค. 61

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ตั้งเบิก 24 กรกฎาคม 2561

ตั้งเบิก 20 กรกฎาคม 2561

ตั้งเบิก 23 กรกฎาคม 2561

ตั้งเบิก 18 กรกฎาคม 2561

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

รายชื่อโอนเงินงบประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เดือน มิถุนายน  2561

ตั้งเบิก 14 มิถุนายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงิน

รายชื่อผู้รับเงินโอนงบประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2561

วดป.ตั้งเบิก 14 มิย. 61

รายชื่อผู้รับเงินงบประมาณวันที่ 12 มิถุนายน 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

เดือน พฤษภาคม 2561

วดป.ตั้งเบิก 30 พค. 61

รายชื่อรับเงินโอน 28 พค. 61

รายชื่อผู้รับเช็ควันที่ 22 พ.ค 2561

ตั้งเบิก 18 พค. 61

ตั้งเบิก 17 พค. 61

ตั้งเบิก 15 พ.ค. 2561 09-31

ตั้งเบิก 10 พ.ค. 2561 09-31

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เดือน เมษายน 2561

ตั้งเบิก 30 เมษายน 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 26 เมษายน ๒๕๖๑

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 24 เมษายน 2561

ตั้งเบิก

วดป.ตั้งเบิก

ตั้งเบิก

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 19 เมษายน 2561

img021

รายขื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณวันที่ 9 เมษายน 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ

 Doc Apr 3, 2561 BE at 9-46 AM

เดือน มีนาคม 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณวันที่ 30 มีนาคม 256

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

Doc Mar 28, 2561 BE at 10-58 AM

Doc Mar 26, 2561 BE at 1-58 PM

Doc Mar 22, 2561 BE at 10-28 AM

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Doc Mar 20, 2561

Doc Mar 19, 2561

ปีงบประมาณ 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

img030

img027

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงิน วันที่ 28 กุมภาพันธื 2561

รายชื่อผู้รับเงินดอนงบประมาณ วันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2561

จ่ายตรง 2

จ่ายตรง

รายชื่อผู้รับเงินดอนเงินงบประมาณ วันที่ 8 กุมภาพันะ์ 2561

รายชื่อผู้รับเช้คเงินงบประมาณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อผู้รับเช้คเงินงบประมาณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เดือน มกราคม 2561

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 29 มกราคม 2561

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ วันที่ 25 มกราคม 2561

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 25 มกราคม 2561

รายชื่อผุ้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 23 มกราคม 2561

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 22 มกราคม 2561

img930

รายชื่อผู้รับโอนเงินงบประมาณ

รายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 5 มกราคม 2561