ผู้รับเช็ค/จ่ายตรง 2560


เดือนธันวาคม 2560

Newรายชื่อผู้รับเงินโอนเงินงบประมาณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เดือนกันยายน 2560

รายงานทางตรง 22-25 ก.ย.60

รายงานจ่ายตรง วันที่ 19-21 ก.ย.2650

รายชื่อ โอนเงินเข้าบัญชี15,18,19,21 ก.ย. 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 12 กันยายน 2560

รายงานการขอเบิก 6,11,13 กันยายน 2560

รายงานจ่ายตรงวันที่ 6 กันยายน 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณวันที่ 31ส.ค.- 6 ก.ย. 60

รายงานจ่ายตรง วันที่ 4 กันยายน 2560

รายงานจ่ายตรง วันที่ 1 กันยายน 2560

เดือน สิงหาคม   2560

รายงานทางตรง 28,29 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณวันที่ 25,30 สิงหาคม 2560

รายงานจ่ายตรงวันที่ 23,24 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็ค 17,18,21,23 สิงหาคม 2560

img655

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็ค วันที่ 4,9 สิงหาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 3,4 สิงหาคม 2560

รายงานจ่ายตรง 1 สิงหาคม 2560

เดือน กรกฎาคม   2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 20,24,25,26 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 12,14,18 ก.ค. 60

รายงานจ่ายตรง 14 ก.ค. 60

รายงานจ่ายตรง 11 ก.ค. 60

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 6,7,11 ก.ค. 60

รายชื่อผู้ระบเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 4 ก.ค. 60

รายชื่อผู้ระบเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 4 ก.ค. 60

เดือน มิถุนายน   2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 27-29 มิ.ย. 60

รายงานจ่ายตรง วันที่ 23,27,28 มิถุนายน 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 22 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินนอกงบประมาณ 19-20 มิถุนายน 2560

รายงานจ่ายตรง 13,16 มิถุนายน 2560

รายงานจ่ายตรง 9 มิ.ย. 60

รายงานจ่ายตรง 1,2,6 มิ.ย. 60

เดือน พฤษภาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 30 พ.ค. 60 , 5 มิ.ย. 60

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 16,22,25,29 พ.ค. 2560

รายงานจ่ายตรง 24 พ.ค. 2560

รายงานจ่ายตรง 15,19 พฤษภาคม 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 17 พ.ค 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 16 พ.ค 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 9 พฤษภาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็ตเงินงบประมาณ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560

เดือน เมษายน 2560

รายงานจ่ายตรง 28 เมษายน, 3 พฤษภาคม 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 26,27 เมษายน 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 25,26 เมษายน 2560

รายงานจ่ายตรง 21 เมษายน 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 12-25 เมษายน 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงิบงบประมาณ 24 เมษายน 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 และ 11 เมษายน 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 30 มีนาคม-5เมษายน 2560

 รายงานจ่ายตรงวันที่ 3,10,11 เมษยน 2560

เดือน มีนาคม 2560

รายงานจ่ายตรง 28 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 23-24 มีนาคม 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญซี 23 มีนาคม 2560

รายงานจ่ายตรง 22 มีนาคม 2560

รายงานจ่ายตรง 22 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายงานจ่านตรง 17 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 14 มีนาคม 60

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14 มีนาคม 60

รายงานจ่ายตรง 14 มีนาคม 60

รายงานจ่ายตรง 9 มีนาคม 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 8 มีนาคม 60

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 7 มีนาคม 60

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 2 มีนาคม 60

รายงานจ่ายตรง 6 มีนาคม 60

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานจ่ายตรง 23 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานจ่ายตรง 21 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผูรับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ุ 25 60

รายชื่อผูรับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ุ 2560

รายงายจ่ายตรง 15 กุมภาพันธ์ุ 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 15 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 15 กุมภาพันธ์ 2560 (2)

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 15 กุมภาพันธ์ 2560 (1)

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 10 กุมภาพันธ์ 2560

เงินโอนเข้าร้านค้า-8-กุมภาพันธ์-2560

รายชื่อโอนเงินเข้าบัญชี 7 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้รับเช็คเงินงบประมาณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เดือน มกราคม 2560

 เงินโอนร้านค้า 3

 เงินโอนร้านค้า 2

 เงินโอนร้านค้า

เดือน ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้รับเช็ค 21/12/59