ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก ๒ ห้องนอน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิก (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก ๒ ห้องนอน) ด้วนยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก ๒ ห้องนอน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิก (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอจอมบึง ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องปรพกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอจอมบึง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564