ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 9 จังหวัด กาญจนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 4 จังหวัด กาญจนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 1 จังหวัด กาญจนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2563 ดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6ของหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือกที่ 1 จ.กาญจนบุรี

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ. 2363 ดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือกที่4 จ.กาญจนบุรี

ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 8 จังหวัด กาญจนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปเนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่ที่บุกรุก ) ที่ ๕ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒