นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565

วันที่ 18 – 21 มกราคม 2565 นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ผู้แทนแต่ละสำนักนำเสนอผลงานแปลงเกษตรกร เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นฯ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรในท้องที่จังหวัดยะลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกส่วนป่าระดับภาคใต้ เพื่อตรวจแปลงสวนป่าราย นายอับดุลเลาะ แวกาจิ เกษตรกรจังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส นำเสนอผลงานร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกสวนป่าจำนวน 2 แปลง พื้นที่ 33 ไร่ ลักษณะการจัดการพื้นที่เป็นการปลูกแบบเชิงเดี่ยว โดยปลูกไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้กฤษณา และปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ด้วยการสกัดน้ำมันระเหยจากไม้กฤษณาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

จากนั้นเดินทางลงพื้นตรวจแปลงเกษตรกรรายนายวิทยา เกื้อด้วง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกส่วนป่าระดับภาคใต้ โดยมีผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นำเสนอผลงานร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง ซึ่งแปลงเกษตรกรดังกล่าวมีพื้นที่ 1 แปลง จำนวน 26 ไร่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ลักษณะสวนป่าวนเกษตร โดยปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ สะเดาเทียม พะยอม ตะเคียนทอง ยางนา สัก มะฮอกกานี กระถินเทพา ไผ่ และกฤษณา

ซึ่งภายหลังจากการลงตรวจแปลงพื้นที่สวนป่าของเกษตรกร นั้น คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกส่วนป่าระดับภาคใต้ ได้ประชุมสรุปผลคะแนนคัดเลือกเกษตรกรระดับภาคใต้ อันดับที่ 1 เป็นของ รายนายอับดุลเลาะ แวกาจิ เกษตรกรจังหวัดยะลา และอันดับที่ 2 เป็นของนายวิทยา เกื้อด้วง เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้อันดับที่1 จะเป็นตัวแทนของภาคใต้ และเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกรมร่วมกับภาคอื่น ๆ เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.