นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ลงพื้นที่ติดตามกรณีพิพาทในเพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยทับเสลา-ป่าห้วยคอกควาย และตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันฯ ในท้องที่ จ.อุทัยธานี

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ร่วมกับนายอัครพงษ์ อำพิน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 (บ้านกม.53) นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์  หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามกรณีพิพาทในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ในท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา และปัจจุบันใบอนุญาตฯ ได้หมดอายุ ทำให้ชาวบ้านบางส่วนได้เข้ามาบุกรุกทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ด้านทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เสนอขอพื้นที่ดังกล่าวขอจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเพิ่มและรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเตรียมการในโครงการปลูกป่าบริเวณทุ่งหญ้าแฝก

ซึ่งเป็นแนวกันชนระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื้อที่ 76 ไร่ ที่ได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับสวนป่าของ อ.อ.ป. ส่วนในพื้นที่ที่ยังอยู่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายปกครองก็ต้องรอคำพิพากษาของศาลว่าผลเป็นประการใดต่อไป

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 (บ้านกม.53)

หัวหน้าหน่วย โดยมีนายอัครพงษ์ อำพิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลงานดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้รักษาการผู้เชี่ยวชาญฯได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเวรยามในการดูแลไม้ของกลางพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเสนอทำลายไม้ของกลางที่สิ้นสุดคดีที่มีสภาพผุผังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และการสร้างโรงเก็บรักษาไม้ของกลางเพื่อป้องกันการผุพังอันเกิดจากธรรมชาติ รวมถึงระเบียบ และกฎหมายในการเสนอขอซ่อมแซ่มบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในหน่วย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่เปิน

โดยมี นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลงานดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้รักษาการผู้เชี่ยวชาญฯได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ที่ได้การสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยได้ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการคทช.ที่กำลังดำเนินก่อสร้างยู่ในขณะนี้ และได้ตรวจดูการเก็บรักษาไม้ของกลางพร้อมกำชับเวรยามในการเฝ้าระวังและให้มีมาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่เนื่องจากยังมีการลักลอบทำไม้ในพื้นที่อยู่ และแนะนำให้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจติดตามและขยายผลของขบวนการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.