แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 13 มิถุนายน 2022


มอบทุนการศึกษาให้บุตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมค […]


ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ และได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการ […]