แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2021


ขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน

“ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายไม้สักของกลางคดีป่าสาละวิน จากศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ส่งมอบให้กับส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อแปรรูป นำไปใช้ประโยชน์ในราชการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู […]


ขยายผลต่อเนื่องลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

“เจ้าหน้าที่ยังคงขยายผลต่อเนื่อง กรณีขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดวันนี้ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบเป้าหมายบริเวณบ้านหลังป่าข่า หมู่ 17 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบไม้ประดู่แปรรูปถูกซุกซ่อนตามจุดต่างๆ ถึง 119 แผ่น” เจ้าหน้าที่หน่ว […]


ลักลอบทำไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด กับกลุ่มขบวนการลักลอบทำไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร นำกำลังเข้าตรวจสอบพบไม้ประดู่แปรรูปซุกซ่ […]


เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)

“ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2563 -2564 พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคระบาดร้ายแรงโควิด – 19”ดร. […]