แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 กุมภาพันธ์ 2019


รายงานสถิติคดีเกี่ยวกับป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2555

ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555   ประจำเดือน ธันวาคม 2555


รายงานสถิติคดีเกี่ยวกับป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2556

ประจำเดือน มกราคม 2556 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ประจำเดือน มีนาคม 2556 ประจำเดือน กันยายน 2556 ประจำเดือน เมษายน 2556 ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556   ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ประจำเดือน ธันวาคม 2556


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

บัญชีพื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2560 แผนที่แสดงขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2560 บัญชีพื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2561 แผนที่แสดงขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2561


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

บัญชีพื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2560 แผนที่แสดงขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2560 บัญชีพื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2561 แผนที่แสดงขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2561


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

บัญชีพื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2560 แผนที่แสดงขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2560 บัญชีพื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2561 แผนที่แสดงขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า ปี2561