โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน”


3 ตุลาคม 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดโครงการฯ การออกบูทนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงนโยบายและผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวง การจัดนิทรรศการในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ องค์ความรู้ที่จำเป็น หรือการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การแสดงนิทรรศการหรือนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดคลินิก ทส. เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ CSR ในการปลูกป่า การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *