สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย


สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2550

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2551

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2552

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2553

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2554

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2555

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2556

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2557

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2558

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2559

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2560

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2561

สรุปผลพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย พ.ศ. 2562