การประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (video Conference) เพื่อร่วมกันหารือในการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับงานด้านการป้องรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล (อัตรากาลังและครุภัณฑ์ต่างๆ) ของหน่วยป้องกันรักษาป่าและชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13 และสาขาทุกสาขา สรุปผลการดำเนินการควบรวมหน่วยป้องกันรักษาป่า การกำหนดประเภทหน่วยป้องกันรักษาป่าและกำหนดหน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติงานเชิงรุกพร้อมทั้งการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าทุกระดับให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมป่าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *