เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธ เครื่องกระสุนปืนฯ พศ.2553 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พศ.2566

ที่ ทส 1601.7/10326 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566