แบบฟอร์มการขอกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ (แบบใหม่)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 6440 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แบบฟอร์มการขอกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ (แบบใหม่)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่…     Related image

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น