วีดีโอลุงสอนปลูกต้นไม้

ลุงสอนปลูกต้นไม้  เขาหาว่าแก่เป็นบ้า

แต่สุดท้ายลุงสอนได้รับรางวัลแห่งความดี