เชิญเที่ยวเทศกาลว่าวป่าหินบ่อสิบสอง ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการงานเทศกาลว่าวป่าหินบ่อสิบสอง ครั้งที่ 1

วันที่ 3 ก.พ. 60
เวลา 10.00 น.
– การแสดงของนักเรียน
– พิธีเปิด
– ประธานในพิธีเปิดปล่อยว่าวตัวแรก
– การโชว์ว่าว
เวลา 11.00 น.
– การแสดงของนักเรียน
– การแจกว่าวสำหรับผู้ร่วมงาน
เวลา 13.00 น.
– การประกวดวาดภาพบนว่าว
– การประกวดถ่ายภาพ

วันที่ 4 ก.พ. 60
เวลา 10.00 น.
– เริ่มการแข่งขันชกมวยการกุศล 11 คู่
เวลา 10.30 น.
– การโชว์ว่าว
– การแจกว่าวสำหรับผู้ร่วมงาน
เวลา 13.00 น.
– การประกวดแฟนซีผู้สูงอายุ
เวลา 16.00 น.
– พิธีมอบของรางวัลและประกาศนียบัตร
เวลา 17.00 น.
– ปิดงาน

⇒ ผู้สนใจท่องเที่ยว/ขอทราบรายละเอียดเทศกาลดังกล่าว สามารถติดต่อกับ. ผู้อำนวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 54 ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา จังหวัดพะเยา(นายถวิล โทร.086 936 0146)

 

 

 

สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน

สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการบริหารการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรที่ดินป่าไม้และแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการ        ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)ในท้องที่จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2558  ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน และการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน มีหัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (ต้นแบบ) พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 39 คนสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานน่าน

สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์คนึงกิจ ลิ้มตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้

การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

ประชุมสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ได้จัดการประชุมสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติต้นแบบ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ มอบแนวทางการบริหารเชิงพื้นที่เชิงรุกเต็มรูปแบบแก่ ผู้อำนวยศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (ต้นแบบ) อีกด้วย

ครูป่าไม้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักราชทำหน้าที่ครูป่าไม้ให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ในหลักสูตรข้าราชการกรมราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 120 จำนวน 106 คน และมีนางพัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมการศึกษาและทำกิจกรรม โดยมี 2 กิจกรรม คือ 1 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 2 ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 2,000 ต้น

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายคณิต  รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่154 โดยมีป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่154  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค 4 (เซกา) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค 5 (พรเจริญ) นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ละนำตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดกลับคืน