แนวทาง/วิธีการจัดสร้างโครงการห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ

แนวทาง/วิธีการจัดสร้างโครงการห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ คราวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙  และมีพระราชดำริเกี่ยวกับห้องเรียนธรรมชาติ

“การฟื้นฟูและซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันวางแผน เอื้อประโยชน์เท่าที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ

(ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่  ในลักษณะของพื้นที่กลุ่มป่า และในพื้นที่เขตการปกครอง สามารถให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) และSingle window ในรูปแบบ “ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ”

               “ห้องเรียนธรรมชาติป่าสงวนแห่งชาติ” หมายถึง ห้องเรียนหรือนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีศักยภาพหายาก มีความโดดเด่น มีความสำคัญ  มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสวยงาม  มีวัฒนธรรมดั้งเดิม  มีความโบราณทางประวัติศาสตร์  และอื่นๆ ในพื้นที่ป่าไม้ ที่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพการควบคุม ดูแล รักษาและบำรุงพื้นที่ป่าไม้ ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ที่สมดุลและยั่งยืน  และเป็นที่ศึกษาวิจัยร่วมชุมชน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม  อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักการอนุรักษ์กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *