แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 ธันวาคม 2022


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 07.20 น. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง ...