พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ


1.จังหวัดสระแก้ว

sakeao

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา

chachengchao

3. จังหวัดปราจีนบุรี

prachin1

4.จังหวัดนครนายก

nakonnayok