เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาค ประจำปี 2561


เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาค ประจำปี 2561 ภาคกลางตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายเกริก  มีมุ่งกิจ  จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

 

 นายเกริก  มีมุ่งกิจ
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาค
 ภาคกลางตะวันออก จังหวัดสระแก้ว