ประกาศขายทอดตลาด


ประกาศขายทอดตลาด ปี 2566

แก้ไขประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด