วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2566” และปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรลดการจุดไฟเผาป่า และพื้นที่เกษตรกรรม โดยมี นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ฯ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ ได้ มีการประชุมเตรียมแผนป้องกัน […]

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า นครนายกวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบเข้าร่วมกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทสจ.ฉะเชิงเทรา,หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต,สถานีควบคุมไฟป่าเขาอ่างฤาไน,เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน,ทหารพรานกองร้อยที่ ๑๓๐๖,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าตะเกียบ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ราษฎร์ในพื้นที่ โดยมีนายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ […]

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ฉะเชิงเทราข้าพเจ้า นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ขอประกาศว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างท […]

ประกาศเจตนารณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ...วันที่ 14 มกราคม 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอุธร สุทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ การนำนวัตกรรมการป้องกันไฟป่ามาประยุกต์ใช้ การให้ความรู้พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวก […]

โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 07.20 น. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง ...