กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี้ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งจัดกิจกรรมโกำลังบูรพา กองพลทหารราบที […]

กิจกรรมเฉลิมพูระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี้ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี1
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวงโดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด นครนายก

การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔