วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการแพร่ภาพสดไปยังกรมป่าไม้ ผ่านระบบ video conference โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยพร้อมเพรียงกันทั้งในส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 สำนักทั่วประเทศทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ เจ้ […]

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อนำข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและชาวปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมฯ ณ […]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  9  สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่ปฏิบัติงานในท้องที่ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  9  สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2566วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day ) ประจำปี 2566 โดยนายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน( Thai National ...