ภูเก็ต

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านชุมชนน้ำตกกะทู้6กะทู้กะทู้ภูเก็ต
2บ้านกะตะ2กะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
3บ้านนากก5ฉลองเมืองภูเก็ตภูเก็ต
4บ้านใสยวน7ราไวย์เมืองภูเก็ตภูเก็ต