สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกรูด1กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
2บ้านแม่โมกข์7กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
3บ้านเขาพับผ้า8กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
4บ้านกำสน9กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
5บ้านเขาสวนตรา10กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
6บ้านหน้าเขาบน1คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
7บ้านคลองสระ3คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
8บ้านในอ่าว4คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
9บ้านสวนปรางค์5คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
10บ้านคอกเสือ6คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
11บ้านเขาอุ้มลูก7คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
12บ้านเขาหินปูน8คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
13บ้านปากฮาย10คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
14บ้านหนองยอ1ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
15บ้านพุฒ3ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
16ไสขุนอินทร์5ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
17บ้านเขากุมแป6ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
18บ้านนาดอน13ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
19บ้านควนราชา10ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
20บ้านมะขาม3ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
21บ้านท่าแร่4ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
22บ้านใน5ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
23บ้านเขาหมอน8ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
24บ้านศิลางาม10ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
25บ้านห้างสูง11ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
26บ้านคำสน5ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
27บ้านในเกาะ6ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
28บ้านฝ่ายคลอง7ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
29บ้านเขาพนม8ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
30บ้านห้วยถุน9ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
31บ้านฉลาด8กะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
32บ้านตะเคียนทอง9กะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
33บ้านหินดาน2ท่ากระดานคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
34บ้านหาดพอ4ท่ากระดานคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
35บ้านบนนา7ท่ากระดานคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
36บ้านนาใหม่8ท่ากระดานคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
37บ้านทุ่งลาน9ท่ากระดานคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
38บ้านสุขสันต์10ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
39บ้านยวนสาว13ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
40บ้านไทรงาม15ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
41บ้านปากพาย2น้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
42บ้านน้ำหัก3น้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
43บ้านน้ำตกคลองพาย6น้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
44บ้านหินลาด9น้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
45บ้านวังถ้ำ11น้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
46บ้านทำเนียบ1บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
47บ้านบางขนุน2บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
48บ้านเบื้องแบบ3บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
49บ้านน้ำราด4บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
50บ้านควนทอง5บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
51บ้านคลองขนาน7บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
52บ้านยาง1บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
53บ้านย่านยาว3บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
54บ้านนางแก้ว5บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
55บ้านท่ากระดาน7บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
56บ้านเขาวง9บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
57บ้านเชี่ยวไทร11บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
58บ้านเชี่ยวไทร1ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
59บ้านท่าไคร2ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
60บ้านมะเลาะ3ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
61บ้านปากยัน4ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
62บ้านวังพลาย5ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
63บ้านท่าช้าง6ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
64บ้านบางพระ7ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
65บ้านหนองรี9ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
66บ้านหาดกรวด10ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
67บ้านเขารักษ์8บ้านเสด็จเคียนซาสุราษฎร์ธานี
68บ้านเขาไพรเกศ19บ้านเสด็จเคียนซาสุราษฎร์ธานี
69บ้านสะพานไทร4ชัยบุรีชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
70บ้านทุ่งคา9ชัยบุรีชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
71บ้านบางปาน1ไทรทองชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
72บ้านสระแก้ว8ไทรทองชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
73บ้านในช่อง4สองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
74บ้านปากช่อง6สองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
75บ้านหูเชี่ยว8สองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
76บ้านวัดนอก2ไชยครามดอนสักสุราษฎร์ธานี
77บ้านบางน้ำจืด8ดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี
78บ้านเขากลอย13ดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี
79บ้านเขาพระอินทร์4ปากแพรกดอนสักสุราษฎร์ธานี
80บ้านคลองคราม8ปากแพรกดอนสักสุราษฎร์ธานี
81บ้านเขาแทง12ปากแพรกดอนสักสุราษฎร์ธานี
82บ้านใหม่สามัคคี14ปากแพรกดอนสัดสุราษฎร์ธานี
83บ้านดินแดง15ปากแพรกดอนสักสุราษฎร์ธานี
84บ้านธารน้ำร้อน1เขาถ่านท่าฉางสุราษฎร์ธานี
85บ้านล้อมปุด6ปากฉลุยท่าฉางสุราษฎร์ธานี
86บ้านขวัญพัฒนา10คลองพาท่าชนะสุราษฎร์ธานี
87บ้านดอนธูป3คันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
88บ้านเขาชวาลา7คันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
89บ้านในเขา1ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
90บ้านดอนมะกอก2ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
91บ้านร่มไทร(คลองโสด)13ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
92บ้านคลองสงค์18ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
93บ้านแม่ทะล่าง19ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
94บ้านคลองสริง21ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
95บ้านน้ำโชว์25ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
96บ้านนาเกลือ5วังท่าชนะสุราษฎร์ธานี
97บ้านนาคลอง6วังท่าชนะสุราษฎร์ธานี
98บ้านทุ่งพลับ5สมอทองท่าชนะสุราษฎร์ธานี
99บ้านหนองเหรียง6สมอทองท่าชนะสุราษฎร์ธานี
100บ้านเขาเพลา9สมอทองท่าชนะสุราษฎร์ธานี
101บ้านสวนทุเรียน1เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
102บ้านบางสาว2เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
103ในทอน3เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
104บ้านตลาดตาขุน4เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
105วังขุม5เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
106บ้านถ้ำน้ำ6เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
107บ้านคลองพิกุล7พรุไทยบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
108บ้านคลองหินแท่น4พรุพีบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
109บ้านวังศิลาดิเรกสาร3เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
110บ้านคลองชะอุ่น1คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
111บ้านแสนสุข2คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
112บ้านทับคริสต์3คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
113บางหิน5คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
114บ้านบางเตย7คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
115บ้านถ้ำถาวร9คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
116บ้านถ้ำเลย์10คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
117บ้านเขาเขียว12คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
118บ้านเชี่ยวปง3คลองศกพนมสุราษฎร์ธานี
119บ้านบางปรุ6คลองศกพนมสุราษฎร์ธานี
120บ้านบางบอน7คลองศกพนมสุราษฎร์ธานี
121บ้านคลองพนม8คลองศกพนมสุราษฎร์ธานี
122บ้านถ้ำผื้ง5ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานี
123บ้านเขานาใน8ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานี
124บ้านบางโก9ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานี
125บ้านพนมใน3พนมพนมสุราษฎร์ธานี
126บ้านบางไม้เพาะ4พนมพนมสุราษฎร์ธานี
127บ้านบางโก5พนมพนมสุราษฎร์ธานี
128บ้านทุ่งเจริญ11พนมพนมสุราษฎร์ธานี
129เบญจา1พลูเถื่อนพนมสุราษฎร์ธานี
130บ้านบางสามัคคี2พลูเถื่อนพนมสุราษฎร์ธานี
131บ้านบางโหว่3พลูเถื่อนพนมสุราษฎร์ธานี
132บ้านห้างข้าว4พลูเถื่อนพนมสุราษฎร์ธานี
133บ้านอ่างน้ำผุด13บางสวรรค์พระแสงสุราษฎร์ธานี
134บ้านแก่นมะพร้าว5ตะกุกใต้วิภาวดีสุราษฎร์ธานี
135บ้านปากหลาว6ตะกุกใต้วิภาวดีสุราษฎร์ธานี
136บ้านปากเฒ่า9ตะกุกใต้วิภาวดีสุราษฎร์ธานี
137บ้านเขาพุดทอง14ตะกุกใต้วิภาวดีสุราษฎร์ธานี
138บ้านท่านหญิง1ตะกุกเหนือวิภาวดีสุราษฎร์ธานี
139บ้านบางเมาะ9ตะกุกเหนือวิภาวดีสุราษฎร์ธานี
140บ้านช่องอินทนิล10ตะกุกเหนือวิภาวดีสุราษฎร์ธานี
141บ้านวังลาน14ตะกุกเหนือวิภาวดีสุราษฎร์ธานี
142บ้านหน้าเขา17ตะกุกเหนือวิภาวดีสุราษฎร์ธานี