นครนายก

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเกาะกระชาย2เขาพระเมืองนครนายกนครนายก
2บ้านเขาทุเรียน5เขาพระเมืองนครนายกนครนายก
3บ้านกุดตะเคียน8เขาพระเมืองนครนายกนครนายก
4บ้านเนินมะค่า9เขาพระเมืองนครนายกนครนายก
5บ้านคลองสีเสียด8หินตั้งเมืองนครนายกนครนายก