ตราด

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านชายธง2เขาสมิงเขาสมิงตราด
2บ้านชุมแสง6เขาสมิงเขาสมิงตราด
3บ้านห้วยพัฒนา7เขาสมิงเขาสมิงตราด
4บ้านทุ่งห้าวา8เขาสมิงเขาสมิงตราด
5บ้านมุมสงบ6แสนตุ้งเขาสมิงตราด
6บ้านแสนสุข9แสนตุ้งเขาสมิงตราด
7บ้านท่าโสม1ท่าโสมเขาสมิงตราด
8บ้านสลัก3ท่าโสมเขาสมิงตราด
9บ้านเขามะพูด4ทุ่งนนทรีเขาสมิงตราด
10บ้านตาพลาย1สะตอเขาสมิงตราด
11บ้านวงษ์พัฒนา4สะตอเขาสมิงตราด
12บ้านทุ่งกระบอก7สะตอเขาสมิงตราด
13บ้านทุ่งกราด8สะตอเขาสมิงตราด
14บ้านรื่นรมย์สามัคคี9สะตอเขาสมิงตราด
15บ้านคลองขวาง1ช้างทูนบ่อไร่ตราด
16บ้านหนองแฟบ3ช้างทูนบ่อไร่ตราด
17บ้านหนองมาตร4ช้างทูนบ่อไร่ตราด
18บ้านหนองไม้หอม5ช้างทูนบ่อไร่ตราด
19บ้านตระกูลพัฒนา6ช้างทูนบ่อไร่ตราด
20บ้านด่านชุมพล1ด่านชุมพลบ่อไร่ตราด
21บ้านมะม่วง3นนทรีย์บ่อไร่ตราด
22บ้านทุ่งตอง5นนทรีย์บ่อไร่ตราด
23บ้านมะนาว1บ่อพลอยบ่อไร่ตราด
24บ้านหนองบอน1หนองบอนบ่อไร่ตราด
25บ้านเนินพัฒนา3หนองบอนบ่อไร่ตราด
26บ้านมะอึกแรด5หนองบอนบ่อไร่ตราด
27บ้านหินดาด1ชำรากเมืองตราดตราด
28บ้านหนองรี2ชำรากเมืองตราดตราด
29บ้านหนองรี3ชำรากเมืองตราดตราด
30บ้านชำราก4ชำรากเมืองตราดตราด
31บ้านหนองยาง5ชำรากเมืองตราดตราด
32บ้านด่านเนินสูง2ตะกางเมืองตราดตราด
33บ้านหนองยาง5ตะกางเมืองตราดตราด
34บ้านด่านเนินสูง6ตะกางเมืองตราดตราด
35บ้านจันทิ1ท่ากุ่มเมืองตราดตราด
36บ้านหนองปรือ5ท่ากุ่มเมืองตราดตราด
37บ้านคลองขวาง6ท่ากุ่มเมืองตราดตราด
38บ้านคลองขัด7ท่ากุ่มเมืองตราดตราด
39บ้านเขาพลู8ท่ากุ่มเมืองตราดตราด
40บ้านท่าประดู่7วังกระแจะเมืองตราดตราด
41บ้านสวนใน9วังกระแจะเมืองตราดตราด
42บ้านเขาระกำ10วังกระแจะเมืองตราดตราด
43บ้านหินเพลิง11วังกระแจะเมืองตราดตราด
44บ้านหนองโพรง6หนองโสนเมืองตราดตราด
45บ้านหินโค่ง9ห้วยแร้งเมืองตราดตราด
46บ้านคลองพีค10ห้วยแร้งเมืองตราดตราด
47ป่าชุมชนบ้านสองห้อง3แหลมกลัดเมืองตราดตราด
48บ้านสะพานหิน5แหลมกลัดเมืองตราดตราด
49บ้านคลองสน6แหลมกลัดเมืองตราดตราด
50ป่าชุมชนบ้านคลองพลุ7แหลมกลัดเมืองตราดตราด
51บ้านท่าเส้น8แหลมกลัดเมืองตราดตราด
52บ้านคลองม่วง9แหลมกลัดเมืองตราดตราด
53บ้านวังตาสังข์7คลองใหญ่แหลมงอบตราด
54บ้านหินดาษ8คลองใหญ่แหลมงอบตราด
55บ้านบางปิดล่าง2บางปิดแหลมงอบตราด
56บ้านบางปิดบน3บางปิดแหลมงอบตราด