สิงห์บุรี

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านรางชะโด2คอทรายค่ายบางระจันสิงห์บุรี
2บ้านสาธุ13ท่าข้ามค่ายบางระจันสิงห์บุรี
3บ้านคลองระมาน2โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
4บ้านคลองระมาน3โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
5บ้านโพทะเล5โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
6บ้านกลับ6โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
7บ้านดอนตะโหนด7โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
8บ้านสี่เหลี่ยม1บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี
9บ้านโคกพร้าว5บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี
10บ้านวังกา6บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี
11บ้านทับเจ็กฮะ10บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี
12บ้านทองเลื่อน (บ้านถนนตก11บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี
13บ้านกะดีแดง2โพประจักษ์ท่าช้างสิงห์บุรี
14บ้านละเมาะยุบ4โพประจักษ์ท่าช้างสิงห์บุรี
15บ้านพักทัน2พักทันบางระจันสิงห์บุรี
16บ้านพักทัน5พักทันบางระจันสิงห์บุรี
17บ้านโพธิ์หอม9โพชนไก่บางระจันสิงห์บุรี
18คลองโพธิ์ตะโกน4สระแจงบางระจันสิงห์บุรี
19บ้านคีม5สระแจงบางระจันสิงห์บุรี
20บ้านตลาดโพธิ์1สิงห์บางระจันสิงห์บุรี
21บ้านหัวงิ้ว4หัวป่าพรหมบุรีสิงห์บุรี
22บ้านลำใต้8โพธิ์ชัยอินทร์บุรีสิงห์บุรี
23บ้านบางโฉมศรี1ชีน้ำร้ายอินทร์บุรีสิงห์บุรี
24บ้านประโมง1ประศุกอินทร์บุรีสิงห์บุรี
25บ้านดอนแมงรัก11ประศุกอินทร์บุรีสิงห์บุรี