สุโขทัย

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านนาเชิงคีรี2นางเชิงคีรีคีรีมาศสุโขทัย
2บ้านนาเค้าหมู3นางเชิงคีรีคีรีมาศสุโขทัย
3บ้านเขาทองผางับ2บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
4บ้านกว้าว3บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
5บ้านใหม่โพธิ์ทอง5บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
6บ้านลานเอื้อง6บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
7บ้านเขาพร้า8บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
8บ้านหนองตลับ4ศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย
9บ้านทานตะวัน5ศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย
10บ้านโว้งสระตลุง6ศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย
11บ้านสุวรรณคีรี9ศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย
12บ้านหนองกระทุ่ม7หนองจิกคีรีมาศสุโขทัย
13บ้านใหม่1เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
14บ้านใหม่2เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
15บ้านใหม่3เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
16บ้านสามหลัง4เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
17บ้านสามหลัง5เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
18บ้านสามหลัง6เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
19บ้านใหม่สามหลัง7เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
20บ้านใหม่ไทยเจริญ8เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
21บ้านใหม่เขาแก้ว9เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
22บ้านศรีสมบูรณ์10เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
23บ้านใหม่ไทยชนะศึก11เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
24บ้านท่าต้นธง1ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
25บ้านแม่ทุเลา2ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
26บ้านฝั่งหมิ่น4ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
27บ้านหนองหมื่นชัย5ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
28บ้านหนองหญ้าปล้อง7ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
29บ้านสำราญราษฎร์9ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
30บ้านแม่ทุเลาพัฒนา10ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
31บ้านท่าต้นธงพัฒนา11ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
32บ้านเชิงผา (บ้านกลางดง)2กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
33บ้านเชิงผา (บ้านกลางดง)3กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
34บ้านโป่งฝาง4กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
35บ้านทุเลาใน9กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
36บ้านเชิงผา (บ้านดอนสว่าง)10กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
37บ้านเชิงผา11กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
38บ้านห้วยเจริญ12กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
39บ้านใหม่ดอนสว่าง15กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
40บ้านท่าชุม2ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
41บ้านวังธาร4ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
42บ้านเทพพนม5ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
43บ้านเด่นดีหมี7ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
44บ้านท่าชุม9ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
45บ้านน้ำดิบ10ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
46บ้านรุกขมูล11ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
47บ้านภูแก้ว13ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
48บ้านกมลราษฎร์1บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
49บ้านท่าวิเศษ2บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
50บ้านหนองรังสิต4บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
51บ้านลานตาเมือง6บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
52บ้านลานตาเมือง7บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
53บ้านนาแพะ8บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
54บ้านใหม่ชัยเจริญ9บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
55บ้านตลิ่งชัน1ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
56บ้านลานกระบือใต้ 3ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
57บ้านลานกระบือใต้ 6ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
58บ้านหนองบัวดำ7ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
59บ้านตลิ่งชันใต้8ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
60บ้านลานกระบือใต้9ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
61บ้านด่านเหนือ2บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
62บ้านบ่อไม้แดง3บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
63บ้านบ่อไม้แดง4บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64บ้านวังแดด5บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
65บ้านวังส้มป่อย6บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
66บ้านนาตาปาด8บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
67บ้านเชิงคีรี3ลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
68บ้านหนองเฒ่า5ลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
69บ้านวังโคนเปือย7ลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
70บ้านสะเดางาม10ลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
71บ้านสวนป่า1วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
72บ้านวังไทร2วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
73บ้านปากคะยาง3วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
74บ้านปากคลองร่วม6วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
75บ้านใหม่คลองอุดม7วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
76บ้านหัวแรด8วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
77บ้านวังน้ำขาว2วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
78บ้านห้วยไคร้5วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
79บ้านวังเด่น7วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
80บ้านภูเงิน 9วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
81บ้านเขาขวาง13วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
82บ้านห้วยไคร้ใต้17วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
83บ้านวังลึก1วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
84บ้านใหม่ฝั่งคลอง2วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
85บ้านสองชั้น3วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
86บ้านหนองสองตอน4วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
87บ้านหนองป่าแต้ว5วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
88บ้านหนองตม6วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
89บ้านหนองตูม7วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
90บ้านชะลาด8วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
91บ้านหนองไม้กอง1หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
92บ้านหนองจิกกรี4หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
93บ้านหนองหญ้าปล้อง5หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
94บ้านหนองโพธิ์6หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
95บ้านนาขุนเจริญ7หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
96บ้านคลองเจริญ8หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
97บ้านเตาปูน9หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
98บ้านทุ่งพยอมงาม10หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
99บ้านห้วยไคร้1ดงคู่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย
100บ้านแหลมเจริญสุข8ดงคู่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย
101บ้านหมอนสูง8ท่าชัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย
102บ้านศรีสวรรค์2บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
103บ้านปากคะยาง3บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
104บ้านปากคะยาง4บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
105บ้านป่าคา6บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
106บ้านลำโชค7บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
107บ้านปง11บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
108บ้านห้วยสูง13บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
109บ้านแม่รากใต้1บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
110บ้านแม่รากเหนือ2บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
111บ้านปลายนา3บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
112บ้านภูนก4บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
113บ้านนาต้นจั่น5บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
114บ้านดงย่าปา6บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
115บ้านห้วยสัก9บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
116บ้านหมอนสูง10บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
117บ้านปลายนา11บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
118บ้านปากทรวง12บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
119บ้านภูนกใต้13บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
120บ้านแม่รากกลาง14บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
121บ้านป่างิ้ว1ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
122บ้านทุ่งพล้อ3ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
123บ้านวังค่า4ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
124บ้านท่าด่าน5ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
125บ้านทุ่งพล้อ6ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
126บ้านดอยไก่เขี่ย7ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
127บ้านห้วยตะเพียนทอง8ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
128บ้านทุ่งพล้อ9ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
129บ้านท่าด่าน10ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
130บ้านแม่ราก11ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
131บ้านวังเจริญ12ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
132บ้านแม่สำใต้1แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
133บ้านท่าโพธิ์3แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
134บ้านดอนระเบียง4แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
135บ้านเกาะระเบียง5แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
136บ้านวังขอนงุ้น7แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
137บ้านสันหีบ8แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
138บ้านฟากท่า9แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
139บ้านไร่ใน11แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
140บ้านชื่น12แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
141บ้านตอสัก13แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
142บ้านโพธิ์เจริญ14แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
143บ้านผาเวียง3แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
144บ้านแม่ฮู้5แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
145บ้านสะท้อ6แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
146บ้านผาคำ7แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
147บ้านแม่เทินเหนือ8แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
148บ้านนาปลากั้ง9แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
149บ้านปากสิน12แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
150บ้านพงเสลียง14แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
151บ้านปางตะเคียน15แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
152บ้านโป่งวัว16แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
153บ้านดอนเพชร20แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
154บ้านยางตอย22แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
155บ้านวังทอง23แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
156บ้านแม่ทาง25แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
157บ้านคุก2สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
158บ้านแสนตอ5สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
159บ้านใหม่ไทยพัฒนา7สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
160บ้านคุกพัฒนา12สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
161บ้านคุกใต้14สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
162บ้านดงยาง7หนองอ้อศรีสัชนาลัยสุโขทัย
163บ้านเขาดินไพรวัน4นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
164บ้านวังตามน6นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
165บ้านโซกเปือย7นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
166บ้านลุเต่า8นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
167บ้านลุตะแบก9นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
168บ้านผาแดง11นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
169บ้านวัดโบสถ์5เมืองบางขลังสวรรคโลกสุโขทัย
170บ้านน้ำด้วน6เมืองบางขลังสวรรคโลกสุโขทัย