[เพชรบูรณ์]-รวมแรง ต่อยอด ให้ป่าไม้ของประเทศสมบูรณ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ผู้แทนจากสำนักจัดการป่าชุมชน) ไปร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมขน มีสมาชิกเครือข่ายให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน ณ ริมดอยรีสอร์ท ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562