[เพชรบุรี]-เริ่มคิด เริ่มสร้าง ป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ผู้แทนจากสำนักจัดการป่าชุมชน) ไปร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้ ระดับจังหวัด
ปีที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน
และกฎหมายป่าชุมชน โดยมีสมาชิกเครือข่ายให้ความสนใจ เข้ารับฟังการบรรยายกว่า 50 คน
ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562