รายชื่อเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด

จดแจ้งตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ชื่อเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดผู้ประสานงานหลักสถานที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์วันที่จดแจ้ง/เปลี่ยนแปลงสถานะ
1กระบี่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกระบี่นายมนตรี ขาวสอาด
133 ม.4 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
081-3704819
18 มิ.ย. 2563

ปกติ
2กาญจนบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกาญจนบุรีนายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ
73/2 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
089-5517721
9 มิ.ย. 2563
ปกติ
3กาฬสินธุ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์นายประพันธ์ศักดิ์ บุญเรือน40 ม.13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง
064-171492011 ส.ค. 2563
ปกติ
4กำแพงเพชรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกำแพงเพชรนายพยอม อยู่พันธ์
134/2 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
089-8588841
27 มี.ค. 2563
ปกติ
5ขอนแก่นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดขอนแก่นนายวีระพล พาอ่อน
บ.ดงน้อย ม.14 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
082-8599594
14 ก.ค. 2563
ปกติ
6จันทบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดจันทบุรีนางสาวกัญญา ดุชิตา7/51 ม.2 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
086-1132924
7 พ.ค. 2563
ปกติ
7ฉะเชิงเทราคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิกร ทรัพย์ประสาน
589 ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
086-109058921 เม.ย. 2563ปกติ
8ชลบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชลบุรีนายตระกูล สว่างอารมย์
836 ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
081-86462098 พ.ค. 2563
ปกติ
9ชัยนาทคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชัยนาทนายชะฤทธิ์ มั่งทอง
157 ม.5 ต.ธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท
062-28781465 พ.ย. 2563ปกติ
10ชัยภูมิคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชัยภูมินายชัยวัฒน์ ชินรัตน์
194 ม.1 ต.ทุ่งพระ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
084-243-7486
27 พ.ค. 2563
ปกติ
11ชุมพรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชุมพรนายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน
21/5 ม.3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
081-9683893
22 พ.ค. 2563
ปกติ
12เชียงรายคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเชียงรายนายสันต์ณรงค์ วีระชาติ
บ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
081-9380914
29 พ.ค. 2563
ปกติ
13เชียงใหม่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง
64 ม.7 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
094-7097730
24 พ.ค. 2563
ปกติ
14ตรังคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตรังนายสมหมาย หมาดทิ้ง
87 ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
081-7376792
29 พ.ค. 2563
หมดวาระ
15ตราดคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตราดนายเซ่ง วงษ์ทอง
42 ม.1 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
089-9341698
23 มิ.ย. 2563
ปกติ
16ตากคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตากนายสมหมาย แสนประเสริฐ
93 ม.6 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
081-7401398
29 พ.ค. 2563
ปกติ
17นครนายกคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครนายกนายประทวน กัตตา
88 ม.9 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
089-9309430
1 มิ.ย. 2563
ปกติ
18นครพนมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครพนมนายอนุชิต วดีศิริศักดิ์
8/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
099-6102603
14 พ.ค. 2563
หมดวาระ
19นครราชสีมาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครราชสีมานายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก
25 หมุ่ 7 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
080-0014525
10 มิ.ย. 2563
ปกติ
20นครศรีธรรมราชคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชนายมนพ ประพฤติชอบ
34 ม.4 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
087-8838386
18 มิ.ย. 2563
ปกติ
21นครสวรรค์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครสวรรค์นายเดช เชียวเขตรวิทย์
3 หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
086-2075913
25 พ.ค. 2563
ปกติ
22นราธิวาสคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนราธิวาสนายมะซี มะเกซง
24 หมู่ที่ 2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
081-2946797
29 พ.ค. 2563ปกติ
23น่านคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดน่านนายสมบูรณ์ พะมิตร116 ม.2 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน081-724103111 ก.ย. 2563
ปกติ
24บึงกาฬคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดบึงกาฬนายชุมพล จตุเรศ
6 ม.4 ค.คำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
089-9465688
29 พ.ค. 2563
ปกติ
25บุรีรัมย์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดบุรีรัมย์นายสงบ ศรประสิทธิ์
144/1 ม.3 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
084-8235300
7 เม.ย. 2563
ปกติ
26ประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระชัย อินทราพงษ์55 ม.10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์089-594504524 ธ.ค. 2564
ปกติ
27ปราจีนบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีนายวิศณุ ทรัพย์ศรี35/1 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี094-950-524215 เม.ย. 2563ปกติ
28ปัตตานีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดปัตตานีนายชะอ้อน บัวแหลม
5 ม.7 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
089-5951944
29 ต.ค. 2563
ปกติ
29พะเยาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพะเยานายทอน ใจดี
บ้านปี้ หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
098-7833236
19 พ.ค. 2563
ปกติ
30พังงาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพังงานายวิศิษฏ์ ศิริกุล
9 หมู่ที่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
081-7871579
18 มิ.ย. 2563
ปกติ
31พัทลุงคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพัทลุงนายอนันต์ มณีประสิทธิ์
87 ม.3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
086-2965908
28 พ.ค. 2563
ปกติ
32พิจิตรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพิจิตรนายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์
968 หมู่ที่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
061-7949692
25 พ.ค. 2563
ปกติ
33พิษณุโลกคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลกนายอำนาจ กุลทอง
52 หมู่ที่ 11 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
086-9372157
28 เม.ย. 2563
ปกติ
34เพชรบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพชรบุรีนายชูชาติ วรรณขำ46 ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี092-94795845 ม.ค. 2565ปกติ
35เพชรบูรณ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์นายพนม ผลลอย19 ม.10 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์095-295880824 พ.ค. 2563
ปกติ
36แพร่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแพร่นายกฤษดา อินทราวุธ
102/1 ม.1 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
065-4163386
10 พ.ค. 2563
ปกติ
37ภูเก็ตคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดภูเก็ตนายวินัย ชิดเชี่ยว
218/1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
083-1758822
22 มิ.ย. 2563
ปกติ
38มหาสารคามคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดมหาสารคามนายคมสัน เที่ยงดี
102 หมู่ 9 ต.เขวไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
087-2296359
26 พ.ค. 2563
ปกติ
39มุกดาหารคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดมุกดาหารนายสำลอง โสมศรี
79 หมู่ที่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
088-2719972
29 พ.ค. 2563
ปกติ
40แม่ฮ่องสอนคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกองพูล บุญยอม
55/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
089-8505615
10 มิ.ย. 2563
ปกติ
41ยโสธรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดยโสธรนายบุญเมือง บุญทศ
49 หมู่ที่ 2 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
083-1291949
24 มิ.ย. 2563
ปกติ
42ยะลาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดยะลานายแซมซูดิง เซ็ง53 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
082-826872628 พ.ค. 2563
ปกติ
43ร้อยเอ็ดคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนายดวงจันทร์ พาลำโกน
18 หมู่ที่ 5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
094-2200131
8 ม.ค. 2564
ปกติ
44ระนองคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดระนองนายจรูณ จันทบูรณ์
15/3 ม.1 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
098-7165517
22 พ.ค. 2563
ปกติ
45ระยองคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดระยองนายพนม โนนพิมาย
10/64 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
080-0173991
18 พ.ค. 2563
ปกติ
46ราชบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดราชบุรีนายปัญญา ถ้ำแก้ว
1 หมู่ที่ 13 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
088-9191554
28 พ.ค. 2563
ปกติ
47ลพบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลพบุรีนายสุรเดช กาสี
89/2 หมู่ 7 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
099-0056635
27 ต.ค. 2563
ปกติ
48ลำปางคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลำปางนายธวัชชัย เทวะราช 69 ม.2 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง12 พ.ค. 2563
ปกติ
49ลำพูนรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลำพูนนายทศ เสาวภาณี
8 หมู่ที่ 2 ถนนท่าจักร-แม่ทา ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
089-5542758
30 เม.ย. 2563

ปกติ
50เลยคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเลยนายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์
327 หมู่ที่ 3 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
081-6861334
28 พ.ค. 2563
ปกติ
51ศรีสะเกษคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดศรีสะเกษนายปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง
53 หมู่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
080-4664400
25 ส.ค. 2563
ปกติ
52สกลนครคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสกลนครนายชัยชาญ แสนหูม
26 หมู่ที่ 9 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
063-0245399
15 ก.ค. 2563
หมดวาระ
53สงขลารายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสงขลานายอับดุลอาซิ เจ๊ะหลง18/1 ม.3 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 093-348250514 ต.ค. 2563
ปกติ
54สตูลรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสตูลนายดนรอหมาน หัสมา
85/1 ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
089-2948991
14 ต.ค. 2563
ปกติ
55สระแก้วคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระแก้วนายนิด สมบูรณ์3/1 ม.8 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว086-045246315 เม.ย. 2563
ปกติ
56สระบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสระบุรีนายสฤษฎิ์ จิตนอก
4/2 ม.7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
081-6597422
18 มิ.ย. 2563
ปกติ
57สิงห์บุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสิงห์บุรีนายกัมพลฒ์ ภักดี
11/1 ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
090-9792257
14 ก.ค. 2563
ปกติ
58สุโขทัยคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุโขทัยนายเอกชัย สังข์ทอง
160/1 ม.1 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
087-1807317
20 พ.ค. 2563
ปกติ
59สุพรรณบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุพรรณบุรีนายชุมพลพันธ์ นันทา
12/1 ม.4 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
089-24878844 มิ.ย. 2563
ปกติ
60สุราษฎร์ธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายภิรมย์ รักเพชร
120/8 ม.3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
093-5760977
20 พ.ค. 2563
ปกติ
61สุรินทร์รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุรินทร์นายสรายุทธ เจริญยิ่ง
39 ม.8 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
065-0839974
6 ส.ค. 2563
ปกติ
62หนองคายคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหนองคายนายบุญศรี ชาติมูลตรี
36 บ้านห้วยหินขาว ม.6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 087-6381623
29 พ.ค. 2563
ปกติ
63หนองบัวลำภูคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหนองบัวลำภูนายประยุทธ สุนทรห้าว
11 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
090-8404320
29 พ.ค. 2563
ปกติ
64อำนาจเจริญคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอำนาจเจริญนายอดิพร รักษาศรี
๒๗ หมู่.๒ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
084-8359947
19 พ.ค. 2563
ปกติ
65อุดรธานีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุดรธานีนายวัชรพงษ์ ซาไซ
130 หมู่ที่ 8 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
065-1015505
15 ก.ค. 2563
ปกติ
66อุตรดิตถ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมศักดิ์ สุทธะตั้ง
98/2 ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
089-7034051
13 พ.ค. 2563
ปกติ
67อุทัยธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุทัยธานีนายวิชัย ย้วนประสิทธิ์8/1 ม.13 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน082-166821122 พ.ค. 2563
ปกติ
68อุบลราชธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุบลราชธานีนายสีหา มงคลแก้ว
46 ม.9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
083-3665125
20 พ.ค. 2563
ปกติ