รายชื่อเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด

จดแจ้งตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่ชื่อเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดผู้ประสานงานหลักสถานที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์วันที่รับจดแจ้ง
1ปราจีนบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีนายทองย้อย โชฏก78 ม.4 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี084-348870215 เม.ย. 2563
2สระแก้วคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระแก้วนายนิด สมบูรณ์3/1 ม.8 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว086-045246315 เม.ย. 2563
3ฉะเชิงเทราคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิกร ทรัพย์ประสาน
589 ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
081-7817364
21 เม.ย. 2563
4แพร่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแพร่นายกฤษดา อินทราวุธ
102/1 ม.1 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
065-4163386
10 พ.ค. 2563
5นครสวรรค์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครสวรรค์นายเดช เชียวเขตรวิทย์
3 หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
086-2075913
25 พ.ค. 2563
6อุทัยธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุทัยธานีนายณรงค์ จูมโสดา
55/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
085-6040080
22 พ.ค. 2563
7พิจิตรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพิจิตรนายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์
968 หมู่ที่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
061-7949692
25 พ.ค. 2563
8ยะลาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดยะลานายจิรยุทธ์ นิธิวิสุทธิ์
98 ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
087-2937549
28 พ.ค. 2563
9นราธิวาสคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนราธิวาสนายมะซี มะเกซง
24 หมู่ที่ 2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
081-2946797
29 พ.ค. 2563
10อำนาจเจริญคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอำนาจเจริญนายอดิพร รักษาศรี
๒๗ หมู่.๒ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
084-8359947
19 พ.ค. 2563
11พะเยาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพะเยานายทอน ใจดี
บ้านปี้ หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
098-7833236
19 พ.ค. 2563
12เชียงรายคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเชียงรายนายสันต์ณรงค์ วีระชาติ
บ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
081-9380914
29 พ.ค. 2563
13นครนายกคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครนายกนายประทวน กัตตา
88 ม.9 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
089-9309430
1 มิ.ย. 2563
14ลำปางคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลำปางนายสุมัย หมายหมั้น
153/195 บ้านฆ้องคำ ถ.ประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
089-8501404
12 พ.ค. 2563
15อุตรดิตถ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมศักดิ์ สุทธะตั้ง
98/2 ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
089-7034051
13 พ.ค. 2563
16ราชบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดราชบุรีนายปัญญา ถ้ำแก้ว
1 หมู่ที่ 13 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
088-9191554
28 พ.ค. 2563
17กาญจนบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกาญจนบุรีนายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ
73/2 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
089-5517721
9 มิ.ย. 2563
18แม่ฮ่องสอนคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกองพูล บุญยอม
55/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
089-8505615
10 มิ.ย. 2563
19สุพรรณบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุพรรณบุรีนายชุม นันทา
12/1 ม.4 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
089-2487884
4 มิ.ย. 2563
20อุบลราชธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุบลราชธานีนายสีหา มงคลแก้ว
46 ม.9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
083-3665125
20 พ.ค. 2563
21มหาสารคามคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดมหาสารคามนายคมสัน เที่ยงดี
102 หมู่ 9 ต.เขวไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
087-2296359
26 พ.ค. 2563
22หนองบัวลำภูคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหนองบัวลำภูนายประยุทธ สุนทรห้าว
11 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
090-8404320
29 พ.ค. 2563
23พัทลุงคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพัทลุงนายอนันต์ มณีประสิทธิ์
87 ม.3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
086-2965928
28 พ.ค. 2563
24ตรังคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตรังนายสมหมาย หมาดทิ้ง
87 ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
081-7376792
29 พ.ค. 2563
25นครศรีธรรมราชคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชนายมนพ ประพฤติชอบ
34 ม.4 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
087-8838386
18 มิ.ย. 2563
26ประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระชัย อินทราพงษ์55 ม.10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์089-594504524 ธ.ค. 2564
27เพชรบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพชรบุรีนายชูชาติ วรรณขำ46 ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี092-94795845 ม.ค. 2565
28หนองคายคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหนองคายนายบุญศรี ชาติมูลตรี
36 บ้านห้วยหินขาว ม.6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 087-6381623
29 พ.ค. 2563
29จันทบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดจันทบุรีนาวสาวกัญญา ดุชิตา
7/51 ม.2 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
086-1132924
7 พ.ค. 2563
30ชลบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชลบุรีนายตระกูล สว่างอารมย์
836 ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
081-8646209
8 พ.ค. 2563
31ระยองคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดระยองนายพนม โนนพิมาย
10/64 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
080-0173991
18 พ.ค. 2563
32ตราดคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตราดนายเซ่ง วงษ์ทอง
42 ม.1 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
089-9341698
23 มิ.ย. 2563
33เชียงใหม่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง
64 ม.7 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
094-7097730
24 พ.ค. 2563
34ชัยภูมิคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชัยภูมินายชัยวัฒน์ ชินรัตน์
194 ม.1 ต.ทุ่งพระ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
084-243-7486
27 พ.ค. 2563
35นครราชสีมาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครราชสีมานายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก
25 หมุ่ 7 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
080-0014525
10 มิ.ย. 2563
36กำแพงเพชรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกำแพงเพชรนายพยอม อยู่พันธ์
134/2 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
089-8588841
27 มี.ค. 2563
37สุโขทัยคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุโขทัยนายเอกชัย สังข์ทอง
160/1 ม.1 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
087-1807317
20 พ.ค. 2563
38ตากคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตากนายสมหมาย แสนประเสริฐ
93 ม.6 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
081-7401398
29 พ.ค. 2563
39สุราษฎร์ธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายภิรมย์ รักเพชร
120/8 ม.3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
093-5760977
20 พ.ค. 2563
40ชุมพรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชุมพรนายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน
21/5 ม.3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
081-9683893
22 พ.ค. 2563
41ระนองคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดระนองนายจรูณ จันทบูรณ์
15/3 ม.1 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
098-7165517
22 พ.ค. 2563
42สระบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสระบุรีนายสฤษฎิ์ จิตนอก
4/2 ม.7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
081-6597422
18 มิ.ย. 2563
43สิงห์บุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสิงห์บุรีนายกัมพลฒ์ ภักดี
11/1 ม.5 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
090-9792257
14 ก.ค. 2563
44บุรีรัมย์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดบุรีรัมย์นายสงบ ศรประสิทธิ์
144/1 ม.3 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
084-8235300
7 เม.ย. 2563
45เพชรบูรณ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์นายศักดา พิทักษ์ประธาน
333 ม. 9 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
084-6204688
24 พ.ค. 2563
46เลยคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเลยนายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์
327 หมู่ที่ 3 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
081-6861334
28 พ.ค. 2563
47ภูเก็ตคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดภูเก็ตนายวินัย ชิดเชี่ยว
218/1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
083-1758822
22 มิ.ย. 2563
48ยโสธรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดยโสธรนายบุญเมือง บุญทศ
49 หมู่ที่ 2 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
083-1291949
24 มิ.ย. 2563
49กระบี่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกระบี่นายมนตรี ขาวสอาด
133 ม.4 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
081-3704819
18 มิ.ย. 2563
50พังงาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพังงานายวิศิษฏ์ ศิริกุล
9 หมู่ที่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
081-7871579
18 มิ.ย. 2563
51อุดรธานีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุดรธานีนายวัชรพงษ์ ซาไซ
130 หมู่ที่ 8 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
065-1015505
15 ก.ค. 2563
52ลำพูนรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลำพูนนายทศ เสาวภาณี
8 หมู่ที่ 2 ถนนท่าจักร-แม่ทา ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
089-5542758
30 เม.ย. 2563

53ขอนแก่นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดขอนแก่นนายวีระพล พาอ่อน
บ.ดงน้อย ม.14 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
082-8599594
14 ก.ค. 2563
54สุรินทร์รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุรินทร์นายสรายุทธ เจริญยิ่ง
39 ม.8 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
065-0839974
6 ส.ค. 2563
55นครพนมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครพนมนายอนุชิต วดีศิริศักดิ์
8/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
099-6102603
14 พ.ค. 2563
56มุกดาหารคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดมุกดาหารนายสำลอง โสมศรี
79 หมู่ที่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
088-2719972
29 พ.ค. 2563
57สกลนครคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสกลนครนายชัยชาญ แสนหูม
26 หมู่ที่ 9 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
063-0245399
15 ก.ค. 2563
58น่านคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดน่านนายเสวียน สองสีขวา
32 หมู่ที่ 3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
096-5137048
11 ก.ย. 2563
59พิษณุโลกคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลกนายอำนาจ กุลทอง
52 หมู่ที่ 11 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
086-9372157
28 เม.ย. 2563
60กาฬสินธุ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์นายเสมียน การร้อย
62 หมู่ที่ 6 ต.ทรงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
097-2532239
11 ส.ค. 2563
61สงขลารายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสงขลานายอภินันท์ ชนะคช
147 ม.5 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
096-2591719
14 ต.ค. 2563
62สตูลรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสตูลนายดนรอหมาน หัสมา
85/1 ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
089-2948991
14 ต.ค. 2563
63ปัตตานีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดปัตตานีนายชะอ้อน บัวแหลม
5 ม.7 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
089-5951944
29 ต.ค. 2563
64บึงกาฬคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดบึงกาฬนายชุมพล จตุเรศ
6 ม.4 ค.คำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
089-9465688
29 พ.ค. 2563
65ศรีสะเกษคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดศรีสะเกษนายปิยะวัฒน์ บุญยิ่ง
53 หมู่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
080-4664400
25 ส.ค. 2563
66ลพบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลพบุรีนายสุรเดช กาสี
89/2 หมู่ 7 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
099-0056635
27 ต.ค. 2563
67ชัยนาทคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชัยนาทนายชะฤทธิ์ มั่งทอง
157 ม.5 ต.ธรรมามูล อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท
062-28781465 พ.ย. 2563
68ร้อยเอ็ดคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนายดวงจันทร์ พาลำโกน
18 หมู่ที่ 5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
094-2200131
8 ม.ค. 2564