รายชื่อเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด

จดแจ้งตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่ชื่อเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดผู้ประสานงานหลักสถานที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์วันที่รับจดแจ้ง
1ปราจีนบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีนายทองย้อย โชฏก78 ม.4 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี084-348870215 เม.ย. 2563
2สระแก้วคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระแก้วนายนิด สมบูรณ์3/1 ม.8 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว086-045246315 เม.ย. 2563
3ฉะเชิงเทราคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายนิกร ทรัพย์ประสาน
589 ม.9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
081-7817364
21 เม.ย. 2563
4แพร่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแพร่นายกฤษดา อินทราวุธ
102/1 ม.1 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
065-4163386
10 พ.ค. 2563
5นครสวรรค์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครสวรรค์นายเดช เชียวเขตรวิทย์
3 หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
086-2075913
25 พ.ค. 2563
6อุทัยธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุทัยธานีนายณรงค์ จูมโสดา
55/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
085-6040080
22 พ.ค. 2563
7พิจิตรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพิจิตรนายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์
968 หมู่ที่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
061-7949692
25 พ.ค. 2563
8ยะลาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดยะลานายจิรยุทธ์ นิธิวิสุทธิ์
98 ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
087-2937549
28 พ.ค. 2563
9นราธิวาสคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนราธิวาสนายมะซี มะเกซง
24 หมู่ที่ 2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
081-2946797
29 พ.ค. 2563
10อำนาจเจริญคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอำนาจเจริญนายอดิพร รักษาศรี
๒๗ หมู่.๒ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
084-8359947
19 พ.ค. 2563
11พะเยาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพะเยานายทอน ใจดี
บ้านปี้ หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
098-7833236
19 พ.ค. 2563
12เชียงรายคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเชียงรายนายสันต์ณรงค์ วีระชาติ
บ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
081-9380914
29 พ.ค. 2563
13นครนายกคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครนายกนายประทวน กัตตา
88 ม.9 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
089-9309430
1 มิ.ย. 2563
14ลำปางคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดลำปางนายสุมัย หมายหมั้น
153/195 บ้านฆ้องคำ ถ.ประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
089-8501404
12 พ.ค. 2563
15อุตรดิตถ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมศักดิ์ สุทธะตั้ง
98/2 ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
089-7034051
13 พ.ค. 2563
16ราชบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดราชบุรีนายปัญญา ถ้ำแก้ว
1 หมู่ที่ 13 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
088-9191554
28 พ.ค. 2563
17กาญจนบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกาญจนบุรีนายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ
73/2 หมู่ที่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
089-5517721
9 มิ.ย. 2563
18แม่ฮ่องสอนคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกองพูล บุญยอม
55/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
089-8505615
10 มิ.ย. 2563
19สุพรรณบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุพรรณบุรีนายชุม นันทา
12/1 ม.4 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
089-2487884
4 มิ.ย. 2563
20อุบลราชธานีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอุบลราชธานีนายสีหา มงคลแก้ว
46 ม.9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
083-3665125
20 พ.ค. 2563
21มหาสารคามคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดมหาสารคามนายคมสัน เที่ยงดี
102 หมู่ 9 ต.เขวไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
087-2296359
26 พ.ค. 2563
22หนองบัวลำภูคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหนองบัวลำภูนายประยุทธ สุนทรห้าว
11 หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
090-8404320
29 พ.ค. 2563
23พัทลุงคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดพัทลุงนายอนันต์ มณีประสิทธิ์
87 ม.3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
086-2965928
28 พ.ค. 2563
24ตรังคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตรังนายสมหมาย หมาดทิ้ง
87 ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
081-7376792
29 พ.ค. 2563
25นครศรีธรรมราชคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชนายมนพ ประพฤติชอบ
34 ม.4 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
087-8838386
18 มิ.ย. 2563
26ประจวบคีรีขันธ์คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปราโมทย์ สิงห์คาร
92/4 ม.9 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
094-8682889
20 เม.ย. 2563
27เพชรบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพชรบุรีนายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ
100/1 ม.10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
089-5464002
27 เม.ย. 2563
28หนองคายคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหนองคายนายบุญศรี ชาติมูลตรี
36 บ้านห้วยหินขาว ม.6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 087-6381623
29 พ.ค. 2563
29จันทบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดจันทบุรีนาวสาวกัญญา ดุชิตา
7/51 ม.2 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
086-1132924
7 พ.ค. 2563
30ชลบุรีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชลบุรีนายตระกูล สว่างอารมย์
836 ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
081-8646209
8 พ.ค. 2563
31ระยองคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดระยองนายพนม โนนพิมาย
10/64 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
080-0173991
18 พ.ค. 2563
32ตราดคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตราดนายเซ่ง วงษ์ทอง
42 ม.1 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
089-9341698
23 มิ.ย. 2563
33เชียงใหม่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง
64 ม.7 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
094-7097730
24 พ.ค. 2563
34ชัยภูมิคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดชัยภูมินายชัยวัฒน์ ชินรัตน์
194 ม.1 ต.ทุ่งพระ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
084-243-7486
27 พ.ค. 2563
35นครราชสีมาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนครราชสีมานายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก
25 หมุ่ 7 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
080-0014525
10 มิ.ย. 2563
36กำแพงเพชรคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกำแพงเพชรนายพยอม อยู่พันธ์
134/2 หมู่ 1 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
089-8588841
27 มี.ค. 2563
37สุโขทัยคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดสุโขทัยนายเอกชัย สังข์ทอง
160/1 ม.1 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
087-1807317
20 พ.ค. 2563
38ตากคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตากนายสมหมาย แสนประเสริฐ
93 ม.6 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
081-7401398
29 พ.ค. 2563