คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน “บ้านปี้”

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จาก กรมป่าไม้ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร (คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง ในประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านปี้ นำเสนอผลการดำเนินงานของป่าบ้านปี้ คณะกรรมการได้ซักถามเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านปี้ หน่วยงานราชการในอำเภอเชียงคำ และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งร่วมกันบชวชป่า