รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และ สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน ฯ พ.ศ. 2566 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ พ.ศ. 2566 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ พ.ศ. 2566 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ 2565 ท้องที่ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สจป.ที่ 3 (ลำปาง)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Continue reading “ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”