สผส. ติดตามงานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานแ […]