ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเร […]

สผส. ติดตามงานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานแ […]

สผส. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งติดตามกิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและส […]