สผส.เปิด VDO Conferenceเร่งติดตามงาน สจป. ที่ 13 สาขานราธิวาส

สผส.เปิด VDO Conferenceเร่งติดตามงาน สจป. ที่ 13 สาขานราธิวาส

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นทาง สผส. จะนำข้อมูลที่ได้รับรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.