สผส. ลงพื้นที่ติดตามงานกิจกรรมบริหารการจัดการป่าชุมชน ฯ ในท้องที่จังหวัดลำปาง

      วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ (สผส.) ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3  (ลำปาง) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3  ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมี นายจักรพงศ์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป. ที่ 3 (ลำปาง) และนางรัตนาภร มัชชะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบลืน เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

Posted in การติดตาม, ข่าวสารและกิจกรรม.