สผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทส.

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.