สผส. ติดตามงานกรมป่าไม้ท้องที่ สจป.ที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม 2564  ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยมีนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมทั้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใช้ข้อมูลประกอบการตรวจติดตามงาน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.