สผส. ติดตามความก้าวหน้า สจป. ที่ 13 (สงขลา)

วันที่ 1กรกฎาคม 2565 ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันสรุปผลการติดตามการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.