ขอแจ้งยกเลิกการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10-14 (ภาคตะวันออกดฉียงเหนือ) และเขตตรวจราชการที่ 5-7 (ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน)

Posted in การประสานการตรวจราชการ.