ข่าว และกิจกรรม
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาทุกหน่วยในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปป.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

ประชุม คปป.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นางสาวภาวินี อริยะกุลวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม คทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗


Onepage

เดือน เมษายน ๒๕๖๗

670409_5
670409_5
xr:d:DAFfxBYzNDo:2354,j:6030744227459441502,t:24040912
xr:d:DAFfxBYzNDo:2354,j:6030744227459441502,t:24040912
670406_1
670406_1
670405_6
670405_6
670405_5
670405_5
670405_4
670405_4
670409_3
670409_3
670409_2
670409_2
670409_1
670409_1
670406_4
670406_4
670406_3
670406_3
670406_2
670406_2
670405_3
670405_3
670405_2
670405_2
670405_1
670405_1
670404_4
670404_4
670404_3
670404_3
670404_2
670404_2
670404_1
670404_1
670403_9
670403_9
670403_8
670403_8
670403_7
670403_7
670403_6
670403_6
670403_5
670403_5
670403_4
670403_4
670403_3
670403_3
670403_2
670403_2
670410_1
670410_1
670410_2
670410_2
670410_3
670410_3
670410_4
670410_4
PlayPause
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Exit full screenEnter Full screen