ข่าว


ช่วยเหลือน้ำท่วม อ.ชะอำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1(ยางชุม),หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้ นายชำนาญ สมบัตินิมิตร ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี และ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บริเวณคลอง D9 และ แม่น้ำเพชรบุรี ท้องที่ อ.ท่ายาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อป้องกันและแก […]