การประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบ2561


การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561