แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 พฤษภาคม 2024


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับวัดห้วยกวางจริง โดย พระครูวิจักษ์วัชรธรรม(หลวงพ่ออ้อ) เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๖๐๐ ต้น ณ วัดห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลร […]

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗