แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 พฤษภาคม 2020


โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพืันที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 27 พ.ค.2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ สวนสาธารณะ วัดเขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 100 คน