ศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร


นายชาติชาย กิมศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4
ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.0 3441 1681, 08 9489 1131